Afdrukken van deze pagina   Extra Taakplanner
Home Help

Uit te voeren Taak:
dient om periodiek een document te genereren, bestemd voor één of meerdere klanten of leveranciers.

Document: Typ het documentnummer in dat als model zal dienen bij het genereren van periodieke nieuwe documenten.
Neem een prijsofferte of een nieuwe Document van het type "Prijsofferte" voor het genereren van nieuwe modellen.

Afdrukken: Als u dit hokje aankruist zal het nieuwe document(en), gegenereerd door de taakplanner, automatisch worden afgeprint.

Klant of leverancier: Voorzichtig bij het coderen van deze selectie. Easy For You zal voor alle klanten die geselecteerd zijn en volgens termijn gepreciseerd onderaan in "Taak uitvoeren", een nieuw gegenereerd document opmaken en/of uitprinten.

Type document: Typ de type document (3 letters) waar het nieuwe document moet gegenereerd worden.
Bijv. FT1 (factuur) voor het genereren van periodieke facturen voor abonnementen aan één of meerdere klanten.

Taak uitvoeren

Hier bepaalt u het moment dat de taak zal uitgevoerd worden. (De taakplanner voert een test uit van de te "uit te voeren taken" bij elke start van Easy For You)

P.S.: Men kan enkel bij "Taak uitvoeren" één tab instellen bij de termijnen. Ze zijn NIET samenvoegend.

Krachtig element van de selectie sinds de 'Extra velden':
De Extra velden van elke klant, product of leverancier kan gebruikt worden om specificaties te noteren om ze gemakkelijk in de lijsten, taakplanner, of om de winstmarge te kunnen vinden.

Bijv.: Klanten die een onderhoudscontract hebben aanduiden en aan wie trimestrieel een factuur wordt aangeboden.
In de Extra velden bij klant, noteer een specifieke referentie, bijv. "/C3:ENT"

Om trimestriële facturen te genereren, bij de programmatie van de taakplanner, volstaat het om:
1) Model van het document te kiezen
2) "/C3:ENT" te noteren in de vrije zone van de selecties
3) Bestemming type document te kiezen (FT1 - Facturen).
4) Klik op de tab "Maandelijks" en kruis elke 3 maanden een hokje aan om een trimestriële taak te laten uitvoeren.
5) Kies de dag van de maand waarop het document moet gegenereerd worden of kruis "Laatste dag van de maand" aan.