Afdrukken van deze pagina   Bestand Producten
Home Help

   

   Referentie

 • De productreferentie is een logische combinatie van karakters en/of cijfers die het toelaten om gemakkelijk het product in zijn bestand terug te vinden.
 • Voorbeeld van een referentie van een product: MOBNOK6610 MOB=afkorting van mobiel, NOK=afkorting van het merk Nokia, 6610=type van mobiel.
 • U kunt de producten zelf coderen, aangepast aan de aard van de producten of diensten die u aanbiedt.
 • Deze referentie laat u toe om snel een record terug te vinden wanneer u de volledige referentie of de eerste karakters van de referentie gevolgd door een * (wildcard) ingeeft.
 • Bijvoorbeeld: MOBNOK* Druk op ENTER of F6, een weergave van de Mobiel NoKia wordt dan in een nieuw venster geopend. De rest van de records worden volgens de referentie, in alfabetisch orde, weergegeven.
 
   Bijkomende ref.

 • TWEEDE REFERENTIE BIJ HET OPZOEKEN
  Zoals bij de eerste die bijvoorbeeld een numerieke referentie of barcodes inhoudt, de tweede referentie zou een merknaam of de naam van een leverancier kunnen zijn.
 • PS: Tijdens het inbrengen van producten in een document, één klik RECHTS op de knop activeert de opzoeking met de bijkomende referentie.
 • Het is mogelijk de bijkomende referentie af te drukken in de documenten via het menu:
  Bestand->Instellingen documenten->Afdruk van de tweede referentie
 
   Omschrijving

 • De productomschrijving zal worden uitgevoerd in de respectievelijke taal van uw klant of leverancier bij het coderen van uw documenten (facturen, offertes, enz…)
 • Het is niet nodig om de beschrijving van het product in iedere taal op te geven.
  Voorbeeld: als u liever een beschrijving in het Engels hebt, wordt deze automatisch in de andere talen overgenomen. Een aanpassing in de andere talen is steeds mogelijk.
 • Dit gegeven is als standaardkeuze voorgesteld bij het maken van een nieuwe document en kan altijd aangepast worden.
 
   Leverancier

 • De leverancier, als hij reeds bestaat in het stockbeheer, zal op de klassieke wijze (de eerste karakters, gevolgd door een * ) worden gezocht of in geval van een nieuwe zal hij vanaf hier ingebracht kunnen worden.
 • In het geval de referentie nog niet bestaat zal het programma u vragen om de nieuwe referentie op te geven en gaat dan automatisch over naar de stockbeheer van de leverancier.
  Als u geen leverancier wenst op te geven, gebruik dan de referentie "ME".
 
  BTW Verkoop Aankoop

 • Voor de BTW CODES zijn standaardcodes voorgesteld (zie menu TOOLS - Parameters)
 • Als de voorgestelde code u niet bevalt, typ * (wildcard) druk daarna op ENTER, een nieuw venster met alle beschikbare codes zal verschijnen.
  U kunt eventueel een nieuwe code creëren.
 • De berekening van de BTW zal worden gedaan in functie van de BTW Code die zich in elke lijn van het document bevindt. Bij toevoeging van een product in een document, als zijn devies dezelfde is als Extra->Parameters->Algemeen->Deviezen, dan zal de default BTW Code uit de producten fiche genomen worden, In andere gevallen zal de default BTW Code genomen worden uit Bestand->Deviezen->BTW.C verkoop of aankoop.
 • Bij toevoeging van nieuwe producten in Bestand->Producten, zal de default BTW Code genomen worden uit Extra->Parameters->Boekhouding->BTW.C verkoop of aankoop.
 
   Centralisatierekening

 • De CENTRALISATIEREK (rekening generaal verkoop en aankoop in de boekhouding) kan eventueel ingegeven worden en kan dienen voor een link van Easy For You naar een boekhoudingprogramma.
 • De standaardcode kan aangepast worden in het menu TOOLS - Update van de parameters.
 
   Tegenrekening

 • De tegenrekening en de centralisatierekening (verkoop en aankoop in de boekhouding) kan eventueel ingegeven worden om als een link te dienen met een boekhoudingprogramma.
 • De standaardcode kan aangepast worden in het menu TOOLS - Update van de parameters.
 
   Stock

 • De hoeveelheden in stock en in bestelling zijn aangepast door het coderen v/d aankoopfacturen (toevoegen in stock), verkoopsfacturen, verzendingsnota's, betalingsbewijs, kassa, enz. (wissen uit stock). Bestelbonnen (pas de stock aan in "in bestelling").
 • De MINIMUM Aantal en OPTIMAAL dienten om een bestellijst van de producten af te printen.
 • De OPTIMALE Aantal = Ideale Aantal in stock. (Indien de stock lager ligt dan de minimum Aantal zal de bestelling leverancier voorgesteld in de lijst van producten, gelijk zijn aan de optimale Aantal min de beschikbare Aantal afgerond met de conditionering.
 • De CONDITIONERING laat het automatisch afronden toe van hoeveelheden in de lijst van de te bestellen producten of in de bestellingen van leverancier. Bestand->Instellingen documenten->Standaard document Aantal = Packaging hoev.
 • De Aantal IN BESTELLING = Totaal van de Aantal van producten in de OPEN bestellingen van klant of leveranciers. Extra->Reorganisatie->Herberekening van de hoeveelheden in open bestellingen, RMA en samengestelde producten
 • De twee zones "IN REPARATIE" tonen de Aantal stukken die in reparatie zijn en die toebehoren aan de klanten en de winkel.
 • Om de hoeveelheid in voorraad van een product aan te passen, maakt u een aankoopfactuur of een inventaris document:

  1) Klik op de knop "Aankoop" in de werkbalk.
  2) Klik op het tabblad "Aankoopfactuur" of "Inventaris (Toevoegen)".
  3) Typ in het veld linksboven "REG" als leverancier (REG = referentie leverancier voor de inventaris).
  4) Klik op de knop "+" in de werkbalk om een document toe te voegen.
  5) Indien het product reeds bestaat, selecteer met de vergrootglas de productreferentie en pas het aantal aan dat in voorraad moet komen (Gebruik negatieve hoeveelheid om de voorraad te verminderen).
  ) Indien het product niet bestaat, typ eerst de nieuwe productreferentie in het veld "Ref product" en druk op , bevestig "nieuw product toevoegen” en vul vervolgens de nieuwe productfiche aan. Keer terug naar het document om het "aantal" in voorraad in te vullen.

  PS 1: De vermindering van voorraad gebeurt automatisch via de documenten zoals Verkoopfacturen, Kassatickets, Leveringsbonnen. PS 2: Een lijst van de inventaris en waardering van producten kan u aanmaken via het menu Lijst-> Producten (inventaris aanvinken) en vervolgens op OK drukken
 • Zie menu:Extra->Reorganisatie->Bereken uw voorraadhoeveelheden volgens de aankoop, verkoop documenten en Back-Order.
 
   Stockaanpassing

 • Als dit veld niet wordt aangekruist is er geen stockbeheer bij de facturatie van dit product.
 • Voorbeeld: de producten zoals het handwerk.
  Als er documenten voor het product bestaat, is het niet meer toegelaten om de velden aan te passen.
 
   Prijs

 • Aankooppr.
  Komt overeen met de ingegeven prijs tijdens de laatste aankoopfactuur.
 • Kostprijs
  Totale waarde van de Aantal in stock voor een volgende product, samengeteld met het totaal van de laatste aankoopfactuur. Het geheel gedeeld door de totale Aantal producten (gemiddelde prijs).
 • Prijs (1,2,3,4,5)
  De 5 VERKOOPPRIJZEN zijn standaard berekend in functie van de standaardmarges in het menu TOOLS -> Parameters.
  Deze prijzen kunnen aangepast worden.
  Het programma toont rechts van de verkoopsprijs de winstmarge in verhouding tot de kostprijs.

  Voorbeeld :
  Kostprijs = 100 EUR (Ex. BTW)
  Verkoopprijs = 125 EUR (Ex. BTW)
  Winst. = (1 - ( 100 / 125 )) x 100 = 20 %
  Winst = 25 % = ( 100 + 25%)


  Kostprijs = EUR (Ex. BTW)
  Verkoopprijs = EUR (Ex. BTW)
  Winst. prijs = %
  Winst = % • Winst. prijs (1,2,3,4,5)
  U kunt ook onmiddellijk de gewenste winstmarge ingeven, het programma berekent dan de verkoopsprijs voor u.
  Zie menu:
  Extra->Parameters->Producten->Winst.
 • Incl.BTW (1,2,3,4,5)
  Rechts heeft u de prijzen Incl.. BTW
 • Per aantal
  Degressief tarief per Aantal.
 • P.S.: In het record product, om de nieuwsgierigheid van sommigen aan de verkoopsbalie te vermijden, kunnen de kostprijs en de verkoopprijs verborgen worden met de knop
 • Dit gegeven is als standaardkeuze voorgesteld bij het maken van een nieuwe document en kan altijd aangepast worden.
 
   Vervaldatum

 • Zoals zijn naam aangeeft laat ze via de lijst met de producten het nazicht van de producten waarvan de vervaldatum voorbij gestreefd is toe .
 
   Zichtbaar op tarieven

 • Als u dit veld niet aankruist bij de afdruk van een tarief zullen deze producten niet zichtbaar zijn (ook geldig voor e-commerce).
 
   Beheer van ecotaks of leeggoed (Recupel, enz.)

 • Activeert het beheer van ecotaksen of andere supplementen die systematisch gelinkt zijn aan bepaalde producten. U kan verschillende producten ECOTAX1, ECOTAX2, ECOTAX3… toevoegen (ze zijn te selecteren - zoals een product - in elke productfiche voor zover hun referentie start met ECOTAX, RECUPEL REPROBEL, BEBAT, AUVIBEL). P.S. De REPROBEL taksen kunnen al dan niet berekend worden volgens een percentage van de prijs waaraan de taks is gelinkt (zie productfiche).
 
   Intracom

 • De INTRACOM CODE voor land en transport dienen voor het automatisch opstellen van uw intracom-listing.
 
   Lengte Breedte Gewicht

 • Laat het intypen van de verkochte producten per meter of vierkante meter toe.
  Voor deze producten kan de verkoopsprijs per paneel of lengte en de aankoop per lopende meter of vierkante meter zijn.
 • Tijdens het afdrukken van een document wordt het gewicht van alle producten opgeteld en geprint onderaan het document.
  Zie menu:
  Bestand->Instellingen documenten->Gewicht
  Extra->Parameters->Producten->Gewicht eenheid
 
   Ongebruikt

 • Indien een product werd gebruikt in gelijk welk document, is het niet meer mogelijk dit product te wissen omwille van gelegde relaties tussen product->document. Gelieve in deze situatie het vierkantje aan te kruisen en het product verdwijnt uit uw lijsten, selecties en E-commerce.
 
   Extra velden

 • Deze zone kan specifieke codes eigen aan h. bedrijf bevatten met als doel een persoonlijke filter toe te passen, merken of klasseren van bepaalde producten.
  In de lijsten 'product' of 'bewegingen' is het selecteren v/h extract of het traceren voorzien.
 • Voorbeeld van afmetingen en kleuren:
  Noteer in dit veld voor een artikel met afmeting 34 en rode kleur:T:34/C:R
  Tijdens het coderen van een document, via de geavanceerde zoekfunctie van een product (vergrootglas), bij het zoeken op het veld Extra velden, indien u T:34 invult + drukt op ENTER, krijgt u als zoekresultaat alle producten met afmeting 34.
  Indien u T:34/C:R noteert + drukt op ENTER, geeft het zoekresultaat u alle rode producten met afmeting 34.
  Het is mogelijk deze zoekopdrachten te combineren met de velden categorie, omschrijving, leverancier, referenties van het te zoeken product.
  Al deze selecties zijn eveneens mogelijk in het menu Lijst->Producten of Lijst->Bewegingen
 
   Afdruk foto's op document

 • Om een foto toe te voegen: kopieer uw beeld naar de folder c:\Users\GEBRUIKERSNAAM\AppData\Roaming\EasyNet\Easy For You (Om de map te zoeken, zie menu Help->Dossier)\Images en hernoem het met de referentie van het product (productref.jpg of .gif)
 • Zie menu:Bestand->Instellingen documenten->Afdruk foto's op document
 • Zie menu:Extra->Parameters->Producten->Verkleining voor afdruk foto's
 • Indien u beschikt over de module EFYESHOP (E-commerce) zijn alle afbeeldingen automatisch zichtbaar op uw site.
 
   Samengesteld

 • Samengestelde producten laten de automatische berekening van de kostprijs toe, alsook het updaten van de stock vanwaar de producten komen
 • Bijvoorbeeld: Een taart die bestaat uit:
  0,5 kg boter aan de aankoopprijs 1
  5 eieren aan de prijs 0,2
  0,5 liter melk aan 2
  1 uur handwerk aan 10
  Totale kostprijs: (0,5 x 1) + (5 x 0,2) + (5 x 2) + (1 x 10) = 12,5
 
   Categorie

 • De categorie maakt een selectie van producten per categorie mogelijk bij zoekopdrachten en de afdruk van lijsten.
  Dit veld dient eveneens voor het hergroeperen van uw producten per categorie tijdens het plaatsen van uw producten in E-commerce (EFYESHOP).
 • Zie menu:Bestand->Categorie