Afdrukken van deze pagina   Extra Parameters
Home Help

Algemeen

Devies:
Default Devies: Het is dit devies dat terug zal worden gebruikt tijdens het coderen van een nieuwe klant of leverancier

Automatische unlock na:
Automatisch bewaren: Tijd uitgedrukt in seconden waarbij - nŗ deze periode - de gegevens automatisch worden bewaard i.g.v. NO-ACTIVITY-detectie bij de gebruiker.


Gebruik van de Tooltip teksten:
Van zodra u de software beheerst, kan u - voor uw comfort - het visualiseren van de Tooltip teksten afzetten.

Login bij het opstarten:
Login: If check this box, Easy for You will force the user to be identified with on each starting of the software and request a password.
Niet toegevoegd, Easy For You gebruikt standaard de naam van de Windows-user voor identificatie en de transacties.
PS: In deze situatie is er geen paswoord voor Easy For You.

Beheer van producten op basis van serienummer of lot:
Laat het beheer van producten toe per serienummer en per lot
Zie menu: Help op het Internet -> F.A.Q. (Frequently Asked Questions) Nr. 12

Display van het tijdschema:
Visualiseren van een kleine kalender in de menu bar.

ID Barcode:
Identificatiekarakter voor het lezen met barcode (starten = F9 of F11).
F9 = Automatisch andere lijn bij het coderen van een document.
F11 = Niet automatisch andere lijn.

De finale synchronisatie moet een spatie ( CHR 32) zijn.

Duizend separator voor de afdruk:
Print een duizend separator tijdens het afdrukken van een document.

Activeert de berekening van het wisselgeld voor de contante betalingen:
Activeert een windowsvenster met "formulier" bestemd voor het berekenen van het totaal terug te geven bedrag bij contante betaling.

Boekhouding

Centralisatierekening verkoop:
Centralisatierekening aankoop:
Tegenrekening verkoop:
Tegenrekening aankoop:
De tegenrekening en de centralisatierekening (verkoop en aankoop in de boekhouding) kan eventueel ingegeven worden om als een link te dienen met een boekhoudingprogramma.
General Accounts by default: These is the accounts which will be taken again during the encoding of a new customer, supplier or product.

BTW verkoop:
BTW aankoop:
BTW Code by default: These BTW codes which will be taken again during the encoding of a new product.
Als de voorgestelde code u niet bevalt, typ * (wildcard) druk daarna op ENTER, een nieuw venster met alle beschikbare codes zal verschijnen.
U kunt eventueel een nieuwe code creŽren.

Aanmaningsbrieven genereren:

Klant(en) of leveranc.

Taal voor nieuw toegevoegde klanten:
Standaard taal: Deze taal zal standaard ingesteld worden bij de codering van een nieuwe klant of leverancier.

Categorie:
Standaardcategorie tijdens het toevoegen van een nieuwe klant of leverancier.

Verkoper:
Standaardverkoper tijdens het toevoegen van een nieuwe klant of leverancier.

Bij het afdrukken van een klantenadres, wordt de landcode vůůr de postcode geprint.:
Tijdens de afdruk van een document, wordt de landcode geprint voor de postcode
(Bijvoorbeeld: B-1000 Brussel).

Afdrukken adres op brief:
Parameters voor het instellen van de afdrukpositie van het adres tijdens de afdruk op een omslag via de menu bar, menu Bestand->Klant(en) of leveranc.

Producten

Winst. kostprijs:
Winstmarge in percentage i.f.v. de automatische berekening van de kostprijs t.o.v. de aankoopprijs tijdens het toevoegen van een nieuw product

Winst. prijs 1,2,3,4,5:
Marges by default: These is the margins which will be taken by default during the encoding of a new product.

Voorbeeld :
Kostprijs = 100 EUR (Ex. BTW)
Verkoopprijs = 125 EUR (Ex. BTW)
Winst. prijs = (1 - ( 100 / 125 )) x 100 = 20 %
Winst = 25 % = ( 100 + 25%)

Kostprijs = EUR (Ex. BTW)
Verkoopprijs = EUR (Ex. BTW)
Winst. prijs = %
Winst = %


Per aantal:
Degressieve tarieven
Zie menu: Help op het Internet -> F.A.Q. (Frequently Asked Questions) Nr. 11

Gemiddelde kostprijs:
Totale waarde van de Aantal in stock voor een volgende product, samengeteld met het totaal van de laatste aankoopfactuur. Het geheel gedeeld door de totale Aantal producten (gemiddelde prijs).

Aankooppr. voor winstmarge/Zakencijfer uitrekenen:
Tijdens het coderen van een verkoopdocument neemt EasyForYou de aankoopprijs in plaats van de kostprijs.

Aantal decimalen voor Aantallen:
Tijdens het coderen van een document neemt EasyForYou twee decimalen voor de codering van hoeveelheden.

Gewicht eenheid:
Gewichtseenheid gebruikt bij producten en bij de afdruk van documenten.

Volume eenheid:
Eenheid van volume voor eventuele afdruk van de berekening van de Aantal van goederen tijdens het gebruik van de module EFYLW - Beheer van productafmetingen.

Lengte eenheid:
Lengte-eenheid gebruikt bij producten en bij de afdruk van documenten.

CoŽfficiŽnt / Prijs / Gewicht:
Wanneer in het document de cursor bij het prijsveld komt, druk de knop F1 in.
Een nieuw venster wordt weergegeven: De prijs van de goederen per gewicht in functie van deze coŽfficiŽnt.Verkleining voor afdruk foto's:
Verkleiningspercentage van foto's van producten tijdens de afdruk van documenten.

Berekening prijs op breedte en lengte:
Laat het intypen van de verkochte producten per meter of vierkante meter toe.
Voor deze producten kan de verkoopsprijs per paneel of lengte en de aankoop per lopende meter of vierkante meter zijn.

Negatieve voorraad niet toegelaten:
Geeft een geluidssignaal indien de stock van een product negatief wordt tijdens het coderen van een document.

Automatische aanpassing van de verkoopprijzen aan de codering van de aankopen:
Automatisch aanpassen van de verschillende prijzen in de productfiche t.o.v. de standaardmarges tijdens de codering van de aankoopprijs in de aankoopfactuur.

Neem de aankoopprijs in de aankoopdocumenten:
Neem de aankoopprijs en niet de kostprijs van de productfiche bij het kopiŽren van een document naar een aankoopdocument.

Bewaar de kostprijs aan de kopie van documenten:
Tijdens het kopiŽren van een verkoopdocument naar een ander verkoopdocument, wordt de kostprijs van het originele document gekopieerd en NIET de kostprijs aanwezig in de productfiche die aangepast kan zijn.

Afdrukken

Subtotalen BTW:
Print de subtotalen van de verschillende BTW-tarieven op de documenten

Subtotalen basis BTW:
Print de subtotalen van de BTW op de documenten.

Papier 11 Inches:
Voor het instellen van de afdruk van documenten op papierformaat 11 inch.

Afdruk datum en uur op documenten:
Print de datum en het uur van afdruk onderaan het document.

Automatisch invoegen van de ref. naar de gekopieerde doc.:
Tijdens het kopiŽren van een document naar een ander document, worden automatisch interne referenties (REFND) gegenereerd tussen het originele en het nieuwe bestemde document i.f.v. het verbeteren van de traceerbaarheid.

De verwijzingen drukken (REFND):
Print de interne referenties (REFND) die automatisch gegenereerd werden tijdens het kopiŽren van een document naar een ander document.

Producten tussenlijnen:
Print een lijn tussen elk product tijdens het afdrukken van een document.

Vereenvoudigd documentnummer:
Tijdens het afdrukken van een document wordt het formaat van het documentnummer vereenvoudigd naar AAAAA/Nummer.
Bijvoorbeeld: FT1200500000245 wordt 2005/245

Sponsor:
Deze optie bestemd om www.easyforyou.be weg te laten van de documenten. (kan niet weggelaten worden op documenten met de gratische versie of als u verdeler ben). Het vakje ęSponsorĽ kan ongedaan gemaakt worden bij aankoop van een promotie en www.easyforyou.be is niet meer zichtbaar op uw documenten.

Printer:
1) Facultatief veld voor de naam van uw standaardprinter.
2) Facultatief veld voor het coderen van de naam van de printer bestemd voor het afdrukken van verzendingsformulieren per colli voor de express-koerierdienst. Zie fiche voorbeeld LayoutDHL.htm.
3) Facultatief veld voor het coderen van de naam van de printer bestemd voor het afdrukken van etiketten (ťťn per product) voor de verzending van goederen per express-koerierdienst.

* Ophalen van de naam die zich bevindt in Windows->Start->Parameters->Printers
* Zie menu: Help op het Internet -> F.A.Q. (Frequently Asked Questions) Nr. 9

Witruimte document:
Bepalen van de linkermarge in millimeter voor de afdruk van documenten.

Witruimte kassabon:
Bepalen van de linkermarge in millimeter voor de afdruk van kasticketten.

Aantal lijnen in de document:
Bepalen van het aantal regels in een document in functie van de afdruk.
Dit laat u eveneens toe het pagina-einde aan te passen voor de afdruk van een lang document met meerdere pagina's.

Aantal lijnen voor de voet van het document:
Bepalen van het aantal regels te printen onderaan de pagina van een document.

Kleuren van de titel document:
Kleurcode (format HTML) voor de afdruk van de achtergrond van titels op de documenten.

Print een korting berekend op het verschil tussen prijs 1 en de verkoopprijs.:
Print de korting op de kastickets klein formaat.

Kassabon:
Tijdens het afdrukken van een document wordt de link naar onze site onderaan de pagina geprint.
Deze optie is niet beschikbaar in de lite versie.

Diversen

Online verkoopspunten:
Activeert het systeem van online verkoopspunten (module EFYPDV) als server of klant.

Instellingen documenten:
Referentie van type document bestemd voor de bestellingen geplaatst via het systeem van de online verkoopspunten (module EFYPDV).

Leverancier:
IP adres van de server i.g.v. gebruik van het systeem van de module beheer verkoopspunten online (module EFYPDV).

Automatische berekening van de hoeveelheden te bestellen:
Berekent automatisch de beschikbare stock tijdens het kopiŽren van een bestelling klant naar een bestelling leverancier, en genereert enkel de ontbrekende producten in de bestelling leverancier.

Automatische toevoeging van commentaren in de bestellingen:
Tijdens het kopiŽren van een bestelling klant naar een bestelling leverancier worden de beschikbare producten informatief gemarkeerd onder de vorm van opmerkingen. Deze opmerkingen worden niet geprint op de bestelbon leverancier maar zijn enkel zichtbaar op scherm.

LicentieBarcodes:
Uw licentienummer bij gebruik van barcodes type EAN

SMTP:
Adres SMTP voor de verzending van uw documenten per e-mail via ASPMail in het menu: Lijst->Documenten->E-mail