Afdrukken van deze pagina   Bestand Klanten & Leveranciers
Home Help


   

   Referentie

 • De referentie van een klant is een logische combinatie van karakters en/of cijfers die u toelaten om gemakkelijk de naam van de klant in zijn bestand terug te vinden.
 • Bijvoorbeeld: VANDEPROEF voor "Vandeproef Henry"
  Deze referentie laat u toe om gemakkelijk het record van een klant te vinden bij het intypen van de complete referentie of de eerste karakters van de referentie, gevolgd door een * (wildcard).
 • Bijvoorbeeld: na het record van een klant te hebben ingevuld, typ VAN* om de opzoeking te starten, daarna de toets ENTER of Tab.

  U zult een venster met de namen van alle klanten in alfabetische orde zien, beginnend vanaf 'VAN'. Het volstaat om de naam van een klant aan te duiden door middel van de pijltjestoetsen en op ENTER te drukken of door op de naam met de muis te klikken.
 

   BTW nr.

 • Voor bepaalde landen hebben de klanten een b.t.w. nummer.
  In dit geval wordt het intypen van de b.t.w. gecontroleerd door een wiskundige formule die foutieve nummers niet zal toelaten.
  De twee eerste karakters bepalen het land.
 
   Algemene info

 • De gewoonlijke onmisbare gegevens zoals Naam, Adres, Telefoon, enzÖ
 
   Extra velden

 • Deze zone kan specifieke codes eigen aan h. bedrijf bevatten met als doel een persoonlijke filter toe te passen, merken of klasseren van bepaalde producten.
  In de lijsten 'product' of 'bewegingen' is het selecteren v/h extract of het traceren voorzien.
 
  Zaak.C.

 • Het totale bedrag excl..BTW voor deze klant of leveranc. van de gesloten facturen min de creditnota's.
  De update van het Z.C. gebeurd bij de 1ste afdruk of E-mailen van het document.
  Bij het deblokkeren van een document wordt de operatie omgekeerd
 • Zie menu:Extra->Reorganisatie->Zaak.C. klant(en) of leveranc.
 
   Saldo

 • Totaalbedrag met BTW inbegrepen min de voorschotten van de klant of leverancier voor alle documenten waarvan de wijze van betaling nog niet volledig is.
  De update gebeurt bij het intypen van het bedrag.
 • Zie menu:Extra->Reorganisatie->Saldo klant(en) of leveranc.
 
   Listing Intrastats

 • De INTRACOM CODE voor land en transport dienen voor het automatisch opstellen van uw intracom-listing.
 
   Limiet

 • Dit veld bepaalt het maximum toegestane krediet aan een klant.
  Dit krediet wordt berekend op basis van het totaal aantal open verkoopdocumenten die niet betaald zijn.
  Indien dit veld op nul staat, houdt EasyForYou geen rekening met de limiet.
 
   Bijkomende ref.

 • Deze referentie kan misschien van een klant zijn in een ander boekhoudingprogramma.
 
   Taal

 • Dit is de taal van de klant die zal gebruikt worden voor het genereren en het uitprinten van de documenten.
  Die kan verschillen met die van de gebruiker.
 
   Deviezen

 • Dit is het devies dat standaard zal worden gebruikt bij het invoegen van een document voor die klant of leverancier.
  De koers van het devies kan aangepast worden in het document.
 • Dit gegeven is als standaardkeuze voorgesteld bij het maken van een nieuwe document en kan altijd aangepast worden.
 • Bij de creatie van een nieuw document, als het devies van de klant verschilt met het standaard devies (Tools -> Parameters) zijn het de BTW-codes van het record devies die primeren.
 
   Betaling

 • De gewoonlijke betaling van de klant of leverancier.
  Opgelet: als de wijze van betaling in een document is ingebracht wordt het document als "reeds betaald" beschouwd en maakt het geen deel meer uit van de "onbetaalde".
 • Dit gegeven is als standaardkeuze voorgesteld bij het maken van een nieuwe document en kan altijd aangepast worden.
 • Afdrukken van het betalingssoort in een NIET betaald document: te kiezen in menu Bestand->klant->Betaling
 
   Korting

 • Deze korting zal als standaardkeuze op alle documenten overgenomen worden, ingesteld voor deze klant of leverancier.
 • Dit gegeven is als standaardkeuze voorgesteld bij het maken van een nieuwe document en kan altijd aangepast worden.
 
   Verkoper

 • Deze code dient om de winsten van de verkoper te berekenen of om nog een lijst af te drukken met de klanten van de verkoper enzÖ
 
   Vervaldatum

 • Aantal dagen voor de automatische berekening van de vervaldatum op de documenten.
 • Dit gegeven is als standaardkeuze voorgesteld bij het maken van een nieuwe document en kan altijd aangepast worden.
 
   Aantal kopies

 • Aantal kopieŽn als standaardkeuze voor het uitprinten van het document voor deze klant.
 • Dit gegeven is als standaardkeuze voorgesteld bij het maken van een nieuwe document en kan altijd aangepast worden.
 
   Prijsniveau.

 • Het niveau van de klantenprijs 1 t/m 5 is verbonden met de verkoopsprijs van 1 t/m 5 in het record product.
  Een klant die de code 4 aangeduid ziet, bij het toevoegen van producten in een document, is het niveau v/d prijs 4 dat standaardkeuze is.
 • Dit gegeven is als standaardkeuze voorgesteld bij het maken van een nieuwe document en kan altijd aangepast worden.
 
   Tegenrekening & Centralisatierekening

 • De tegenrekening en de centralisatierekening (verkoop en aankoop in de boekhouding) kan eventueel ingegeven worden om als een link te dienen met een boekhoudingprogramma.
 • De standaardcode kan aangepast worden in het menu TOOLS - Update van de parameters.
 • Dit gegeven is als standaardkeuze voorgesteld bij het maken van een nieuwe document en kan altijd aangepast worden.
 
   Categorie

 • De categorie van een klant kan gelinkt zijn aan ťťn of meerdere categorieŽn van producten i.f.v. van een specifieke berekening van de productprijs per categorie.
  Dit veld laat de affichering toe van bepaalde productcategorieŽn in E-Shop i.f.v. de klant.
 • Zie menu:Bestand->CategorieŽn->Klant (Categorie E-Shop)
 
   Paswoord

 • Hier coderen of wijzigen van het paswoord dat uw klanten toelaat bestellingen te plaatsen via E-Shop (EFYESHOP-E-Commerce).
  De login voor E-Shop is de referentie van de klant.
 
   Speciale prijzen - Product per klant

 • Input hier een document nummer waarin u een reeks producten kunt coderen die tegen speciale prijzen worden verkocht. Bij een verkoop aan de betreffende de klant van deze fiche, als een van de producten is aanwezig in het verwezen document, de prijs (en of de korting) van het verwezen document dat zal hernomen worden en dat prioritair zal zijn op de andere prijzen.